ProdejHNED.cz
Nový inzerát
ProdejHNED.cz Domů Inzeráty Nový inzerát

Podmínky serveru

Inzerce

Inzerce je určena pro prodej konrtétních produktů a to fyzickým, či právnickým osobám, není dovoleno inzerovat obecnou nabídku služebm např. autobazar, ale pouze konkrétní zboží, např. auto. Mimo kategorii Služby.

Zakázaná inzerce

› Erotické služby, pomůcky a výrobky
› Alkohol, tabákové výrobky a elektronické cigarety vč. liquidů
› Neoriginální software, pálení CD, DVD atd.
› Bitcoin a další elektronické měny
› Padělky a kopie výrobků
› Doklady k vozidlům (TP)
› Léky (i volně prodejné)
› Chiptuning
› Drogy (tvrdé i měkké)
› MLM - Multilevel systémy, nabídky práce pro multilevel a provizní systémy
› Online casina

Dále je zákázána inzerce produktů, které mohou být nabízeny s omezením věku. V neposlední řadě je zákaz nabízení služeb, které jsou v rozporu se zákony či dobrými mravy.

Zakázané jsou též titulky a texty označované hvězdičkami, logo firmy místo fotografie, text místo fotografie.

Není dovoleno souběžně vkládat více inzerátů na jeden produkt / službu.

V případě porušení podmínek zakázané inzerce bude inzerát smazán. Zbývající kredity použité na inzerát budou použity jako smluvní pokuta pro porušení těchto podmínek a nebudou zpět přičteny na účet. V případě opakovaného porušení podmínek bude zrušen účet a profil smazán.

Cena služby

Služby poskytované provozovatelem jsou poskytovány uživateli zdarma. Mimo zvýhodnění inzerátu, tzv. topování.

Doba platnosti inzerce

Inzeráty jsou mazány automaticky po 90 dnech od uveřejnění, či aktualizaci. Pro prodložení stačí zvolit upravit a poté uložit inzerát. Od doby uložení/aktualizace je platný opět 90 dnů. Platnost inzerce v kategorii služby je 1 rok.

Podmínky zveřejnění

Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, případně inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, těmito podmínkami nebo dobrými mravy.

Provozovatel má právo smazat inzerát pokud je inzerát vložen do nesprávné kategorie s ohledem na text inzerátu nebo pokud inzerát budí dojem, že Uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba. Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám inzertního serveru ProdejHNED.cz.

Uživatel si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám pomocí hesla inzerátu u příslušného inzerátu nebo přihlášením do klientské části. Na požadavky typu "prodáno, zmažte inzerát" nebude brán zřetel.

Odpovědnost provozovatele

Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.

Provozovatel neodpovídá za činnost návštevníků ProdejHNED.cz ani za způsob jakým služby ProdejHNED.cz využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb ProdejHNED.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb ProdejHNED.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

ProdejHNED.cz vynakládá komerčně přiměřená fyzická, manažerská a technická opatření pro zachování integrity dat a zabezpečení Vašich osobních údajů. Nemůžeme však zajistit nebo zaručit bezpečnost veškerých informací, které sdělujete ProdejHNED.cz, a činíte tak na vlastní nebezpečí. Jakmile jsme získali informace, které jste odeslali, ProdejHNED.cz vynaloží obchodně přiměřené úsilí k zajištění bezpečnosti našich systémů. Uvědomte si však, prosím, že to není zárukou, že tyto informace nebudou přístupné, zveřejněny, změněny, nebo ztraceny v důsledku narušení některé z našich fyzických, technických, nebo manažerských bezpečnostních opatření.

Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou.

Registrace uživatele

Uživatel svou registrací na serveru objednává následující bezplatné služby:

› Prostor na serveru ProdejHned.cz pro přidání inzerátu na prodej zboží a služeb
› Zprostředkování příjmu zpráv a odpovědí na inzerát od uživatelů a návštěvníků serveru ProdejHned.cz
› Službu hodnocení profilu, která je k dispozici na domovské stránce uživatele, díky které může obdržet hodnocení od uživatelů a návštěvníků s možností zakázat hodnocení v nastavení svého účtu
› Přeposílání odpovědí na inzerát na e-mailovou adresu „uživatele“ nebo do prohlížeče – tzv. push notifikace s možností změnit nastavení v administraci svého účtu
› Zasílání pravidelných statistik o inzerátech na e-mailovou adresu (1x za 14 dní) s možností změnit interval zasílání v nastavení účtu
› Smlouva se uzavírá na dobu aktivní registrace uživatele na serveru, tj. do zrušení uživatelského účtu

Uživatel svou registrací souhlasí se zpracováváváním osobních údajů.

Přidání inzerátu

Uživatel přidáním inzerátu na server objednává následující bezplatné služby:

› Prostor na serveru ProdejHned.cz pro přidání inzerátu na prodej zboží a služeb.
› Zprostředkování příjmu zpráv a odpovědí na inzerát od uživatelů a návštěvníků serveru ProdejHned.cz
› Přeposílání odpovědí na inzerát na e-mailovou adresu uživatele
› E-mailové upozornění před koncem platnosti inzerátu
› Smlouva se uzavírá na dobu zveřejnění aktivního inzerátu na serveru ProdejHned.cz

Uživatel přidáním inzerátu souhlasí se zpracováváváním osobních údajů.

Odpověď na inzerát / poslání zprávy

Uživatel odpovědí na inzerát / zasláním uživateli objednává následující bezplatné služby:

› Zprostředkování předání zprávy uživateli nebo inzerentovi serveru ProdejHned.cz

Uživatel svou odpovědí na inzerát / zasláním zprávy souhlasí se zpracováváváním osobních údajů.

Závěrečné ustanovení

Objednáním služeb dle výše uvedených bodů dochází k uzavření smlouvy o poskytování služeb dle Občanského zákoníku mezi uživatelem a provozovatelem.

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.

Provozovatel

Provozovatel serveru / prodej inzerce

Provozovatel a vlastník serveru:
Garry Webdesign Studio s.r.o., U Valu 2, Praha 6, 16100, IČ: 05790697

Zvýhodnění inzerátů pro provozovatele zprostředkuje (prodává):
Garry Webdesign Studio s.r.o., U Valu 2, Praha 6, 16100, IČ: 05790697