ProdejHNED.cz
Nový inzerát
ProdejHNED.cz Domů Inzeráty Uživatelé Nový inzerát

Podmínky

Cena inzerce

Veškerá inzerce je poskytována zdarma s výjimkou zvýhodněných pozic.

Inzerce

Inzerce je určena pro prodej konrtétních produktů a to fyzickým, či právnickým osobám, není dovoleno inzerovat obecnou nabídku služebm např. autobazar, ale pouze konkrétní zboží, např. auto.

Zakázaná inzerce

› Erotické služby, pomůcky a výrobky
› Alkohol, tabákové výrobky a elektronické cigarety vč. liquidů
› Neoriginální software, pálení CD, DVD atd.
› Bitcoin a další elektronické měny
› Padělky a kopie výrobků
› Doklady k vozidlům (TP)
› Léky (i volně prodejné)
› Chiptuning
› Drogy (tvrdé i měkké)
› MLM - Multilevel systémy, nabídky práce pro multilevel a provizní systémy
› Půjčky a úvěry, pojištění, hypotéky, oddlužení *
› Další finanční služby (např. investice) *
› Online casina

* Mimo příslušnou kategorii - např. "Ostatní/Půjčky", max. 1 inzerát/firma. Ostatní budou odstraněny a uživatel zablokován.

Dále zákaz inzerce produktů, které mohou být nabízeny s omezením věku. V neposlední řadě je zákaz nabízení služeb, které jsou v rozporu se zákony či dobrými mravy.

Zakázané jsou též titulky a texty označované hvězdičkami, logo firmy místo fotografie, text místo fotografie.

Není dovoleno souběžně vkládat více inzerátů na jeden produkt / službu.

V případě porušení podmínek zakázané inzerce bude inzerát smazán. Zbývající kredity použité na inzerát budou použity jako smluvní pokuta pro porušení těchto podmínek a nebudou zpět přičteny na účet. V případě opakovaného porušení podmínek bude zrušen účet a profil smazán.

Doba platnosti inzerce

Inzeráty jsou mazány automaticky po 90 dnech od uveřejnění, či aktualizaci. Pro prodložení stačí zvolit upravit a poté uložit inzerát. Od doby uložení/aktualizace je platný opět 90 dnů. Platnost inzerce v kategorii služby je 1 rok.

Provozovatel

Provozovatel serveru / prodej inzerce

Provozovatel a vlastník serveru:
PRIVATE FINANCIAL & INVESTMENT COMPANY LTD, 152 City road, London, UK, EC1V 2NX, IČ: 08939458

Zvýhodnění inzerátů pro provozovatele zprostředkuje (prodává):
NickPoint s.r.o., U Valu 2, Praha 6, 16100, IČ: 04997271

Pravidla ochrany soukromí

I. Úvod

1) ProdejHNED si uvědomuje, že jeho zákazníci, návštěvníci, uživatelé a další, kteří používají https://www.prodejhned.cz (dále jen webové stránky) si cení svého soukromí. Tento dokument (Zásady ochrany osobních údajů) obsahuje důležité informace týkající se používání a sdělování informací o uživateli shromážděných pomocí webových stránek ProdejHNED.
2) Berte prosím na vědomí, že každý soubor, obrázek, video, nebo jakýkoli jiný obsah, který uživatelé nahrají na server ProdejHNED se stává publikovaným obsahem (mimo hesel a emailových adres), a proto není považován za „osobní údaje“, a není tedy předmětem ochrany osobních údajů dle zákona na ochranu osobních údajů.
3) Upozornění: V případě jakýchkoliv rozdílů mezi anglickou a českou jazykovou verzí těchto Zásad ochrany osobních údajů je česká verze rozhodující.

II. Jaké informace ProdejHNED shromažďuje?

1) Po registraci a pokaždé, když navštívíte webové stránky ProdejHNED nebo svůj účet shromažďujeme některé typy informací; ty jsou podrobněji popsány v následujících odstavcích.
2) Informace poskytnuté uživatelem: Informace sloužící k identifikaci (například jméno a e-mailová adresa), které poskytujete ProdejHNED při registraci na https://www.prodejhned.cz nebo účastí na různých aktivitách na stránkách, jako jsou vkládání obrázků a popisů, nahrávání videa nebo další textové či číselné údaje.
3) Cookies: Při návštěvě stránek ProdejHNED vám můžeme na Váš počítač poslat jeden nebo více souborů tzv. „cookies“ - jedná se o malý textový soubor obsahující řetězec alfanumerických znaků, který jednoznačně identifikuje Váš prohlížeč. Používáme dva typy cookies, trvalé a jednorázové. Trvalý soubor „cookies“ zůstává na pevném disku i po zavření prohlížeče. Trvalé soubory cookies mohou být použity Vaším prohlížečem při dalších návštěvách webu ProdejHNED. Trvalé soubory cookies můžete odstranit (řiďte se pokyny v nápovědě Vašeho prohlížeče). Jednorázové cookies soubory jsou dočasné a jsou smazány, jakmile zavřete prohlížeč. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby žádné soubory cookies nepřijímal, nebo aby jejich přijetí indikoval. Některé funkce stránek ProdejHNED nicméně nemusejí plně fungovat, pokud je funkce „přijímat cookies“ vypnuta.
4) Soubory protokolu: Váš prohlížeč automaticky serveru ProdejHNED hlásí některé informace při každém zobrazení webové stránky. Při registraci na ProdejHNED nebo procházení ProdejHNED stránek naše servery automaticky zaznamenávají určité informace, které Váš webový prohlížeč odesílá při každé návštěvě webové stránky. Tyto protokoly serveru (tzv. „log soubory“) mohou obsahovat informace, jako je např. Váš webový požadavek, IP adresa, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, odkazující / výstupní stránky a URL, typ platformy, počet kliknutí, názvy domén, vstupní stránky, počet zhlédnutých stránek a pořadí těchto stránek, množství času stráveného na určitých stránkách, datum a čas Vašeho požadavku a jeden nebo více souborů cookies, které mohou jednoznačně identifikovat Váš prohlížeč.

III. Jak používáme tyto informace

1) Pokud nám svěříte Vaše osobní identifikační údaje prostřednictvím ProdejHNED stránek nebo aplikace ProdejHNED, používáme tyto Vaše osobní informace k provozu, udržování, a poskytování funkcí a služeb ProdejHNED.
2) Veškeré osobní informace mimo emailové adresy a hesla, které jste dobrovolně zveřejnili a odeslali na web mohou být dohledatelné ve vyhledávačích na internetu a na našich stránkách. Neneseme žádnou odpovědnost za únik dat v případě slabého hesla, či trvalého přihlášení na stránkách.
3) Můžeme použít Vaši e-mailovou adresu pro nemarketingové nebo administrativní účely (např. oznámení významných změn stránek ProdejHNED nebo pro účely zákaznických služeb). Používáme jak Vaše osobní údaje, tak některé neosobní identifikační informace (například anonymní údaje o používání stránek, soubory cookies, IP adresy, typ prohlížeče, data o kliknutích, atd.) s cílem zlepšit kvalitu a funkčnost ProdejHNED stránek či aplikace a vytvářet nové návrhy, nabídky, funkce a služby; za tímto účelem ukládáme, sledujeme a analyzujeme uživatelské chování, nastavení a trendy.
4) Používáme cookies a log soubory za účelem: (a) zapamatování informací, které tak nebudete muset znovu zadávat při návštěvě nebo při příští návštěvě ProdejHNED; (b) poskytování přizpůsobeného obsahu a informací; (c) sledování našich marketingových kampaní; (d) sledování souhrnných ukazatelů, jako je celkový počet návštěvníků a provoz, (e) sledování vašich příspěvků, přihlášek a slevových kuponů, akcí a soutěží; (f) diagnózy a opravy technických problémů nahlášených našimi uživateli nebo programátory, které jsou spojeny s IP adresami pod kontrolou konkrétní webové společnosti nebo poskytovatele připojení, a (g) k přístupu k Vašim informacím po Vaší registraci.

IV. Kdy ProdejHNED zveřejňuje informace

1) Poskytujeme osobní údaje a neosobní identifikaci našim dceřiným společnostem za účelem zpracování těchto informací v našem zastoupení. Vyžadujeme, aby tato třetí strana souhlasila se zpracováním takových informací v souladu s našimi pravidly pro ochranu soukromí, a vynakládáme přiměřené úsilí na to, aby omezila používání těchto informací a jednala s odpovídající úrovní soukromí a bezpečnosti.
2) Můžeme uvolnit Vaše osobní identifikační údaje a / nebo ne-osobní identifikaci, pokud to bude vyžadovat zákon, nebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k dosažení souladu se státními zákony, nebo v reakci na soudní příkaz, předvolání, nebo příkaz k domovní prohlídce.
3) Sdílení informací může být nezbytné při vyšetřování, prevenci, dalších krocích týkajících se podezřelých osob nebo nezákonné činnosti, včetně, ale nikoli výhradně, činností, jakými je: podvod, potenciální hrozby obecného ohrožení nebo hrozby fyzické bezpečnosti jakékoli osoby, porušení našich Podmínek; případně v jiných případech, jak to umožňuje zákon.
4) ProdejHNED si rovněž vyhrazuje právo zveřejnit osobní údaje a / nebo neosobní identifikační informace, které ProdejHNED považuje, v dobré víře, za vhodné nebo nutné v případě zajištění dodržování našich Podmínek, v případě ochrany před hrozícím porušením Podmínek či zákona, při prošetřování nároků a tvrzení třetích stran v případě obvinění, při pomoci policii či státním organizacím, k ochraně bezpečnosti nebo integrity našich webových stránek a služeb, a při výkonu nebo ochraně práv, majetku nebo osobní bezpečnost ProdejHNED, našeho personálu, našich uživatelů nebo dalších.

V. Vaše nastavení

1) Můžete, samozřejmě, odmítnout vyplnit osobní identifikační údaje prostřednictvím ProdejHNED, v tomto případě Vám ProdejHNED nemusí být schopen poskytnout určité služby. Můžete aktualizovat nebo opravit vaše osobní údaje kdykoliv při návštěvě svého účtu na stránce profilu. Vezměte prosím na vědomí, že některé soubory nahrané uživateli na stránky ProdejHNED nelze odstranit a nadále podléhají našim Podmínkám.
2) Podnikneme přiměřené kroky v rámci ochrany Vašeho soukromí a bezpečí (například po Vás budeme požadovat unikátní heslo) při ověření Vaší totožnosti před tím, než vám poskytneme přístup k profilu nebo a provedeme úpravy Vašich údajů. Odpovídáte za všech okolností za utajení svého unikátního hesla i informací o účtu.

VI. Náš závazek k zabezpečení dat

1) ProdejHNED vynakládá komerčně přiměřená fyzická, manažerská a technická opatření pro zachování integrity dat a zabezpečení Vašich osobních údajů. Nemůžeme však zajistit nebo zaručit bezpečnost veškerých informací, které sdělujete ProdejHNED, a činíte tak na vlastní nebezpečí. Jakmile jsme získali informace, které jste odeslali, ProdejHNED vynaloží obchodně přiměřené úsilí k zajištění bezpečnosti našich systémů. Uvědomte si však, prosím, že to není zárukou, že tyto informace nebudou přístupné, zveřejněny, změněny, nebo ztraceny v důsledku narušení některé z našich fyzických, technických, nebo manažerských bezpečnostních opatření.

VII. Změny a aktualizace těchto Zásad ochrany osobních údajů

1) Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být pravidelně revidovány, a to se projeví na datu „poslední změny“, které je umístěno níže. Prosím navštěvujte opakovaně tuto stránku, pokud chcete být o změnách informování. Obecně platí, že používáme Vaše osobní údaje pouze způsobem popsaným v Zásadách ochrany osobních údajů platné v době, kdy jsme obdrželi osobní údaje, které jste poskytli. Vaším dalším používáním stránek či aplikací ProdejHNED vyjadřujete svůj souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a případnými budoucími revizemi.

VIII. Zpětná vazba

1) Prosím, kontaktujte ProdejHNED s případnými dotazy nebo připomínkami týkajícími se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo stránek, a to prostřednictvím kontaktního formuláře na https://www.prodejhned.cz

Datum revize: 01.02.2017