ProdejHNED.cz
Nový inzerát
ProdejHNED.cz Domů Inzeráty Nový inzerát

Zpracování osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Garry Webdesign Studio s.r.o., U Valu 2, Praha 6, 16100, IČ: 05790697, registrované u Úřadu na ochranu osobních údajů pod číslem: 00078208 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • psč
 • název společnosti
 • adresa společnosti
 • www adresa společnosti
 • IP adresa
 • informace zadané uživatelem, např. obsah inzerátu.

2. Údaje uvedené v bodě 1 je nutné zpracovat za účelem poskytování služeb serveru ProdejHNED.cz.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zrušením svého účtu na serveru ProdejHNED.cz, či smazáním jednorázově přidaného inzerátu bez registrace.

4. Prohlašujete, že jestliže vám je méně než 16 let, tak jste požádal svého zákonného zástupce (rodiče) o souhlas se zpracováním svůch osobních údajů.

5. Na základě smlouvy o poskytování služeb souhlasíte se zasíláním informací o vašich inzerátech emailem na serveru ProdejHNED.cz a dle nastavení svého účtu.

6. Na základě smlouvy o poskytování služeb souhlasíte se zasíláním informací o došlých zprávách emailem nebo push oznámením do internetového prohlížeče od návštěníků serveru ProdejHNED.cz a ihned po přijetí zprávy.

7. Na základě smlouvy o poskytování služeb souhlasíte se zasíláním informace konci platnosti inzerátu několik dní před koncem jeho platnosti.

8. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel softwaru Garry Webdesign Studio s.r.o., U Valu 2, Praha 6, 16100, IČ: 05790697.
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

9. Jsem srozuměn se zachováním osobních údajů formou archivace bez dalšího zpracovávání po odvolání souhlasu se zpracováváním osobních údajů po dobu 1 roku v rámci oprávněného zájmu provozovatele, zejména pro účely orgánů činných v trestním řízení při odhalování podvodů spojených s inzercí.

10. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.